Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca - čierna diera kde miznú peniaze Revúcej a Revúčanov

Autor: Jozef Legény | 27.10.2020 o 8:20 | Karma článku: 8,68 | Prečítané:  3617x

Revúčania, dúfam, že sa vzchopíte a prestanete sa báť vrchnosti. Žiadajte aby poslanci a primátor začali konečne strážiť Vaše aj mestské peniaze a ak sa dá, vrátili Vám, čo sa stratilo v neporiadku účtovníctva mestského podniku.

Po kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie treba aby vlastníci bytov skontrolovali účty svojich domov a trvali na ich uvedení do súladu so skutkovým stavom, inak sa im môže stať, že pri krachu Bytového hospodárstva prídu o svoje peniaze. 

Príklad: Na účte domu, ktorý si vyžiadala obyvateľka 26.10.2020, bolo uvedené, že k 1.1.2020 na ňom bolo 1634,46 EUR. Na vyúčtovaní za rok 2019 je informácia, že stav konta bytového domu resp bytu (aj keď to nemá zmysel podľa zákona 182/1993 Z.z.) k 31.3.2020 je 92,41 EUR. Aj keby to bol priemer na byt a jedná sa o 6 bytovku, teda by to bolo 554,46 EUR, tak to nesedí, lebo na základe príjmov a výdavkov do 31.3.2020 mal byť zostatok na účte  2023,79 EUR. Kontrola SOI prišla do podniku 20.08.2020 a je zaujímavé, že na účet bytového domu z podnikateľského účtu Bytového hospodárstva s.r.o. Revúca (ďalej budem používať skratku BH) dňa 18.8.2020 prišlo 1413,85 EUR. To sú peniaze, čo mali byť vo fonde opráv, ale BH ich používalo vo svojej podnikateľskej činnosti. Keďže sa to robilo systematicky a roky, tak predpokladám, že sa to robilo u všetkých domov a bytov, čo pri 1435 spravovaných bytoch predstavuje cca 338 000 EUR. Toto zodpovedá aj informácii od pána primátora, že "podnik má na účtoch -200 000 EUR", keď som mu povedal, že podľa mňa, ak podnik prevedie na účty spravovaných bytov (teda peniaze, čo mu nepatria za jeho služby, ale ich len spravuje za vlastníkov bytov), tak mu budú chýbať peniaze. Osobne som predtým odhadol, že sa tento dlh voči klientom pohybuje okolo 400 000 EUR a že BH celé roky realizovalo hospodárenie "útek dopredu" resp. niečo ako pyramídovú hru. V roku 2017 takto bola využitá na oddialenie riešenia problémov i 13. platba, ktorú podnik vyberal od vlastníkov bytov pod zámienkou zmeny zákona s tým, že treba platiť dopredu. Mám nepotvrdenú informáciu od inej osoby, ako tá, ktorej záujem ma motivoval k podaniu na SOI, že dopredu platba sa vyberala aj okolo roku 1997. Ale to by bolo treba preveriť. Tá 13-ta platba v roku 2017 reprezentovala podľa odhadu okolo 160 000 EUR a bolo by treba preskúmať, ako sa použila. V tomto prípade predpokladám, že sa asi použila na úhrady tak, aby sa znížil dlh voči dodávateľom, Ak sa niekto pýta, kde ten dlh BH vznikol, tak vysvetlenie je veľmi jednoduché:

1. Bytové hospodárstvo je systematicky stratový podnik neschopný pokryť tržbami za svoju činnosť svoje náklady. Fikcia ziskovosti sa vytvárala rozpredajom majetku, kde sa darilo ho predávať za vyššiu cenu ako bola jeho zostatková hodnota.

2. Štatutárom mesta, poslancom a ani ďalším zodpovedným nenapadlo nikdy hlbšie sa zaoberať súvahou teda bilanciou BH, správa o hospodárení  predkladaná MsZ bola v zásade sústredená na výkaz ziskov a strát. Prvý krát sa poslanci nevedomky zaoberali súvahou BH, keď schválil v roku 2019 vklad majetku mesta (budovy) do majetku BH aby odvrátili krach spoločnosti.

3. Kľúčovým pre začiatok hospodárenia od desiatich k piatim bolo odpísanie pohľadávok spoločnosti, ktoré v roku 2010 dostali BH do straty 336 000 EUR. Žiaľ na Finstat sú prístupné údaje iba za roky 2013-2019 za ostatné roky mám len útržkovité údaje, Zápisy MsZ sú k dispozícii len od polovice roku 2010. Ďalším faktorom bolo systematické využívanie záloh platičov na platenie služieb dodávateľov i za neplatičov, čím sa síce zakrýval skutočný stav ale strácal sa prehľad a to najmä preto, že neboli vedené oddelené účty pre jednotlivé domy. Na druhej strane sa podľa môjho názoru v paralelnej a  pravidlám vedenia účtovníctva odporujúcej evidencii viedli záznamy o vykonaných prácach a platbách za služby pre bytové domy. Vychádzam z toho, že za normálnych okolností, ak aj už boli posielané platby, ktoré patrili na osobitný účet domu na účet BH, ale by boli zaevidované riadne ako príjmy podniku a platba dodávateľovi za bytový dom by bola zase evidovaná ako výdavok, tak by zakrývanie skutočného stavu nebolo celkom možné.

Pre horeuvedené konštatovanie mám podľa môjho názoru oporu v zápise SOI, analýze hospodárenia BH a informácií z MsZ a najmä porovnaní výpisu z bankového účtu fondu opráv a ročným zúčtovaním nákladov domu. Výpis z bankového účtu bol ten posledný kamienok do mozaiky k pochopeniu toho, čo sa v BH dialo. Moje odhady potvrdil v telefonických diskusiách i sám primátor mesta Revúca.

Kontrola SOI, ktorej zápis o kontrole mám k dispozícii a spolu s linkom na tento blog ho pošlem aj všetkým poslancom MsZ (podľa informácií od nich, im ho primátor mesta odmieta sprístupniť), bol bežný tok peňazí z vašich záloh za teplo a príspevkov do fondu opráv taký, že všetky sa sústreďovali na jedinom podnikateľskom účte Bytového hospodárstva s.r.o. Revúca (BH). Na tento účet plynuli i príjmy z iných činností podniku (cintorín, služby ...).  Z tohoto účtu sa potom platili všetky výdavky podniku. Na tému podniku som mal zatiaľ dva telefonáty s pánom primátorom, ktoré potvrdili moje odhady a aj obavy. 

Na základe prvých zistení som všetkým poslancom a štatutárom mesta poslal mail so stručnou analýzou stavu BH a pre osvieženie pamäti aj výpis zápisov všetkých rokovaní MsZ od roku 2010 na tému Bytového hospodárstva s.r.o. Revúca. Pán primátor mi potom mailom ponúkol platenú funkciu predsedu komisie, ktorá by sa hospodárením BH a vôbec Revúcej mala zaoberať. Toto musím odmietnuť z dôvodu konfliktu záujmov, lebo nemôžem pracovať pre vedenie mesta a BH a súčasne na nich podávať trestné oznámenie, čo sa chystám v mene toho, koho záujmy obhajujem, lebo zo strany mesta vidím zatiaľ systematickú snahu nejako túto vec zamiesť pod koberec.

Ďalej, ako môžem spolupracovať s niekým, kto pošle údaje neznámej osobe a umožní odcudziť z účtov Bytového hospodárstva s.r.o. 27.900,- EUR (viď MsZ 18.6.2020 bod 18)

Ako môžem spolupracovať s niekým, čo si myslí, že preklasifikovaním BH na sociálny podnik alebo jeho prepojením s BH môže prekryť jeho dlhy. Dotácie na sociálne podniky sú na iné veci ako prekrývanie neschopnosti a dlhov.

Aj keď na spôsobe zaobstarania obnovy domu na Štefana Maliaka 591 kontrola SOI nič nenanšla, tak to bolo preto, lebo kontrolovali túto akciu len z pohľadu zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov. Nie je to ich chyba a ani kompetencia, ale akosi im ušlo, že vlastníkom 2 bytov v tomto dome je i mesto Revúca a tieto byty boli zaťažené záložným právom na pôžičku, ktorú si tento bytový dom pod taktovkou BH vzal. Nenašiel som žiadnu stopu o tom, že by o zaťažení majetku mesta touto pôžičkou MsZ rokovalo a nenašiel som žiadnu stopu po riešení problému, ako bola pôžička i práce obstarané. Musím nakoniec konštatovať, že ak v Bratislave pre dom so 17 bytmi a dvoma nebytovými priestormi vychádza kompletná rekonštrukcia, zateplenie a výmena výťahu na cca 170 tisíc EUR, zdá sa že zaplatiť za niečo podobné v Revúcej 309 000 EUR trochu pritiahnuté za vlasy. Súčasne investovať cca 20 tisíc eur na byt (zhruba minimálna výška splátok, ak nepôjdu úroky hore) do bytov, ktoré sa predávajú max za 45-50 tisíc nedáva pri nejasných perspektívach  a vysťahovalectve mladých z Revúcej zmysel. A potom spolupracujte s niekým, kto túto akciu zorganizoval.

Mesto Revúca a Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca potrebujú radikálne ozdravenie hospodárenia, ktoré by malo začať priznaním si reality. 

Som toho názoru, že problém treba riešiť nasledovným spôsobom:

1. Zverejniť všetky relevantné dokumenty a dať príležitosť komisii, v ktorej budú zástupcovia vlastníkov bytov spravovaných BH skontrolovať, či došlo naozaj k prevedeniu všetkých prostriedkov z fondu opráv na tie účty, kam patria a skontrolovať, či evidované nedoplatky sú správne priradené domom a bytom.

2. Vlastníci bytov v bytových domoch by sa pre potreby vymáhania prípadných spôsobených škôd mali spojiť a využiť kolektívnu pamäť a im doručené vyúčtovania k rekonštrukcii výdavkov a zaplatených záloh BH, aby mohli skontrolovať, či sumy prevedené na účty bytových domov a najmä súčasný stav zodpovedá realite.

Až po kontrole ŠOI začal v BH proces ujasňovania si, čo patrí na jednotlivé účty domov. Keďže niektoré dokumentácie boli pravdepodobne úmyselne zničené alebo jednoducho stratené a účtovalo sa papierovo, je možné zistiť reálny stav iba tak, že zástupcovia vlastníkov bytov si vyžiadajú odpočet pohybov na ich účte resp. to, čo je vedené na ich "konte" tak, aby mohli overiť, či to, čo tam je zaznamenané zodpovedá realite. Aj z praxe minulých rokov viem, že napríklad na jeden dom bolo naúčtovaných x hasiacich prístrojov, ale fyzicky ich bolo v dome menej. Teda je potrebné skontrolovať, či to, za čo ste z fondu opráv platili ste aj reálne dostali. Je viac ako isté, že zistíte rozdiely.

3. Zistiť a zverejniť zoznam neplatičov, ktorí sa podieľajú na historickom dlhu BH. Ak sa v zápisoch MsZ napríklad udáva, že je 3000 prípadov vymáhania nedoplatkov je zrejmé, že existujú len desiatky až maximálne možno dve stovky chronických neplatičov a je možné sa pýtať, prečo neplatili a kto im ich dlh odpustil (narážam na odpísanie pohľadávok v roku 2010) a prečo.. 

4. Podať trestné oznámenie na konkrétne zodpovedné osoby  za trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a na neznámeho páchateľa za podozrenie zo spáchanie trestného činu sprenevery. Polícia potom môže urobiť a aj urobí kvalitný forézny audit Bytového hospodárstva s.r.o. Revúca. To je súčasne aj odpoveď pánu primátorovi, či nepoznám firmu, ktorá vie robiť forézne audity. 

5. Mesto by malo vyplatiť dlhy podniku a poslať ho do likvidácie. Prax ukázala, že mestský podnik nie je schopný efektívne vykonávať činnosti, ktoré mal v predmete podnikania. Treba dať šancu trhu a nechať to tým, ktorí to vedia robiť lepšie. Môže ho poslaťdo konkurzu aj hneď, ale potom budú musieť obyvatelia bytov podávať trestné oznámenia rovno na mesto, lebo zodpovednosť za stav je jednoznačne na meste.

Nakoniec len dodám, že tam, kam došlo Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca to bolo podľa môjho názoru možné len vďaka netransparentnému riadeniu mesta Revúca a politike ututlávania problémov zo strany vedenia mesta. Ak sa k tomu pripočíta zjavná ekonomická negramotnosť politickej reprezentácie, ktorá doslova zašantročila tepelné hospodárstvo a pokračuje v realizácii projektov, ktoré sú podľa môjho názoru a skúseností neudržateľné z hľadiska prevádzkových nákladov v kontraste s reálnymi príjmami mesta Revúca a sú nezmyselným mrhaním peňazí potrebných na iné, pre Revúčanov životne dôležitejšie investície, potrebuje dnes Revúca niečo iné. Potrebuje ako soľ občanov, ktorí prekonajú nechuť sa angažovať, strach a konečne pripomenú voleným zástupcom a administratíve miestnej samosprávy, že sú volení ich hlasmi a platení z ich peňazí aby robili v ich prospech. 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PÍŠE LUBOŠ PALATA

Čo robiť, aby sa Babiš nevrátil ako prezident

Najväčším rizikom možnej antibabišovskej vlády je ODS a jej euroskeptické krídlo.

Megalomanské projekty

Príbeh o tom, ako sa z Bratislavy takmer stalo európske Las Vegas

Metropolis zapadol prachom.


Už ste čítali?