Majú sa Revúčania báť o teplo v bytoch na Vianoce?

Autor: Jozef Legény | 6.10.2020 o 22:39 | (upravené 6.10.2020 o 22:57) Karma článku: 5,64 | Prečítané:  2164x

Bytové hospodárstvo s.r.o. , Revúca v 100% vlastníctve mesta Revúca nehospodáril "s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou" (zo záverov Inšpektorátu SOI v B.Bystrici zo 17.9.2020)

Podľa všetkých príznakov, časti Revúčanov v bytoch spravovaných Bytovým hospodárstvom môže hroziť aj opakovanie scénara z Vranova nad Topľou - studené radiátory a voda napríklad aj v čase Vianoc

Problematikou Bytového hospodárstva s.r.o. v Revúcej a tepla v Revúcej sa zaoberám dlhodobo z osobných dôvodov. Mnohí čitatelia SME to určite poznajú, niekto z Vašej rodiny sa dovoláva spravodlivosti a nevie sa jej dovolať, lebo príslušní poslanci, starostovia, zodpovední pracovníci i zamestnanci sa správajú ako jediní vykladači pravdy a sledujú svoje osobné záujmy. U zamestnacov je to často aj fakt, že musia byť solidárni zo svojimi šéfmi, lebo v príslušnej hladovej doline, kam sa Revúca i pričinením vedení mesta prepracovala, sa nepatrí odporovať šéfstvu, lebo to je najistejšia cesta ako byť dlhodobo nezamestnaný. Takže trvalo niekoľko rokov sledovania vývoja tohoto podniku, keď som konečne zohnal podklady, ktoré umožnili napísať kvalifikované podanie na Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici s podnetom na kontrolu hospodárenia tohto podniku. Inšpektorí SOI vykonali v dňoch 20.8.2020-10.9.2020 v podniku kontrolu a konštatoval nesúlad jeho činnosti s ustanoveniami §8 ods.3) zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a porušenia ustanovnia §8b ods.2 písm. a toho istého zákona. Inšpektori uložili podniku záväzné pokyny k odstráneniu zistených nedostatkov a na základe zistení začalo správne konanie na vyvodenie sankcií voči kontrolovanému subjektu.

Podstata celého problému spočívala v tom, že peniaze na fond opráv a ako sa ukazuje aj za platby na zálohy napríklad za teplo (teda peniaze, ktoré podnik len spravuje) boli v rozpore s ustanoveniami zákona používané aj na iné účely  a po určitú dobu boli na podnikateľských účtoch správcu. Treba povedať, že bytový podnik poskytuje i iné služby, napríklad má na starosti pohrebnú službu a cintorín. Už v roku 2019 mestské zastupiteľsvo schválilo navýšenie základného imania spoločnosti vkladom budovy v majetku mesta do majetku spoločnosti. čo umožnilo, že jeho vlastné imanie sa dostalo do pozitívnych 215 442 EUR, v rokoch 2012-2018 bolo podľa zverejnených údajov na finstat.sk záporné. Bol to posledný pokus zatĺkať skutočný stav firmy a ako možno usúdiť zo vzrušenej debaty na poslednom mestskom zastupiteľstve dňa 10.9.2020, aspoň pani poslankyňa JUDr. Ježíková pochopila závažnosť situácie a šírku hrozieb pre občanov a mesto ako vlastníka firmy, keď sama hovorí o tom, že keby bola v koži dodávateľa tepla, tak by pri sume, ktorú správca dlhuje dodávateľovi tepla (viac ako 200 000 ?, ospravedlňujem sa ale je k dispozícii iba zvukový záznam, v niektorých momentoch dosť nejasný) začala odpájať domy od dodávky. Okrem toho v debate lietali rôzne sumy nezaplatených faktúr dodávateľom a odznela aj myšlienka, parafrázujem "že keď správca prevedie všetky peniaze na osobitné účty jednotlivých domov a spraví si poriadok v stotožnení skutočne zaplatených záloh jednotlivými domami a skutočných nákladov, tak konečne bude jasné, kto komu koľko dlhuje a kto dlh spoločnosti spôsobil". No konečne! Zdá sa však, že pani poslankyňa Ježíková je osamotená v názore, že sa má konať čo najrýchlejšie a ostatní účastníci debaty ešte stále chcú nájsť nejaké riešenie, kde sa vlk nažerie a koza zostane celá. Táké riešenie však nikdy neexistovalo a ani neexistuje.

Je najvyšší čas prestať sa skrývať za ochranu dobrej povesti mesta a v skutočnom záujme občanov mesta Revúca  podať im správu o skutočnom stave a vyvodiť zodpovednosť

1. Je treba zverejniť zápis z kontroly inšpektorátu ŠOI

2. Je treba dokončiť a zverejniť výsledky auditu Bytové hospodárstvo s.r.o., ktorý si mesto objednalo

3. Je potrebné dohľadať a zverejniť a všetky zmluvy medzi Bytovým hospodárstvom s.r.o, mestom Revúca a dodávateľom tepla, ktoré majú väzby na zabezpečenie dodávok tepla a riešenie dlhu voči dodávateľovi tepla, aby sa zistilo a mohlo zhodnotiť, či boli v súlade so záujmami občanov mesta, ktorých byty podnik spravuje a všeobecne v súlade so zákonmi a VZN upravujúcimi hospodárenie s majetkom mesta.

4. Zvláštnu pozornosť treba venovať roku 2017 alebo 2018, kde si podnik vyžiadal 13 zálohových platieb, jeden mesiac sa platilo za 2 (prechod na platbu dopredu), čo pri cca 1400 bytoch predstavuje 200-250 tisíc EUR, čo sa však na ročnom vyúčtovaní neprejavilo.

5. Je potrebné absolútne oddeliť správu bytov od ostatných činností podniku, najlepšie prevedením tejto činnosti do nového samostatného subjektu, lebo aj diskusia zastupiteľstva jasne ukázala, že nie je známe ako vznikli všetky dlhy spoločnosti a nedá sa vylúčiť ani krížové financovania strát z iných aktivít. Mesto by súčasne malo splatiť všetky prípadné dlhy, ktoré sa teraz neprávom pripisujú jednotlivým domom, lebo za tento stav ako 100% vlastník spoločnosti nesie jednoznačne zodpovednosť.

Ide o to, že zlé hospodárenie Bytového hospodárstva s.r.o. sa môže dostať mesto Revúca do pozície, že nakoniec nebude za čo ani na elektrinu na verejné osvetlenie a ani na zametanie ulíc.

Tento príklad  je súčasne najlepšou ukážkou toho, keď úzke osobné záujmy zvíťazia nad skutočným verejným záujmoma a namiesto riešenia problémov sa hľadajú cestičky ako situáciu zakrývať.  

A nakoniec, vážení revúcki vlastníci pravdy a mesta, čas hesla "Nemaš chlopa, nemaš pravdy!" z Pásla kone na betóne už dávno skončil a mali by ste to pochopiť i v Revúcej.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?