Cena tepla v Bratislave (aj na Slovensku) bude rásť, aj keď sa MsZ BA na hlavu postaví

Autor: Jozef Legény | 26.1.2020 o 23:28 | (upravené 27.1.2020 o 10:24) Karma článku: 2,48 | Prečítané:  418x

Analýza nezmyslu navrhnutého na schválenie MsZ Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.januára 2020 alebo, keď Koncepcia  rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy  pôsobí skôr ako antikoncepcia na splodenie riešenia.

V návrhu uznesenia k schváleniu Koncepcie rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy v bode 2. mestské zastupiteľstvo žiada "primátora o vypracovanie materiálu,  ktorý by obsahoval opatrenia , akými chce hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s mestskými časťami dosiahnuť primeranú a transparentnú cenu tepla pre občanov mesta  a jeho predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu." Termín je do 31.12.2021. 

Magistrát si dáva vypracovávať dokumenty, na ktoré aspoň podľa organizačnej schémy má vlastné odborné kapacity (oddelenie energetického manažmentu 6 zamestnancov,  oddelenie stratégií a projektov 14 zamestnancov, oddelenie územného plánovania sekcie územného plánovania 28 zamestnancov, oddelenie životného prostredia Sekcie životného prostredia 13 zamestnacov). Samozrejme sú na magistráte aj ďalší zamestnanci, ktorí môžu týmto menovaným pomôcť napríklad dátami. Pritom nám magistrát explozívne rastie. K 1.2.2017 mal 596 zamestnaneckých miest z toho 4 poradcovia pána Nesrovnala, 1.4.2019 mal 649 miest z toho 5 poradcov pána Valla a k 1.10.2019 to bolo 739 miest a zatiaľ nezmenený počet poradcov primátora 5 + 50 hlavový Metropolitný inštitút. Treba ešte dodať, že uvedený dokument sa svojim obsahom výrazne prekrýva s obsahom práce v rámci iniciatívy ELENA, na ktorú dostalo mesto grant od EIB 1 356 480 EUR. Realizáciu kontraktu mal počas 36 mesiacov zabezpečovať 5 členný tím začlenený do štruktúry magistrátu. Projekt predpokladal ďalej 3221 osobo-dní práce externých expertov. K projektu ELENA sa vrátim v budúcnosti, keď budú zverejnené zmluvy na služby GES pre mesto, celkom 5 súťaží, ktoré zaváňajú tak isto ako zrušené súťaže na verejné osvetlenie. Ak niekto strčí do súťaže o garantovanú energetickú službu budovu Primaciálneho paláca, ktorá ak by bola štátna tak by bola automaticky vylúčená zo zoznamu budov pre akcie energetickej efektívnosti lebo dokonca aj úradníci v EÚ vedia že kultúrne pamiatky aby zostali pamiatkami nemožno olepiť polystyrénom a historické okná nahradiť eurooknami, tak každý slušný kontrolór na UVO a aj súťažiaci by mal spozornieť. Aj na GES musí byť objekt vhodný a nevhodné objekty pre GES treba energeticky vylepšovať najlepšie z vlastných zdrojov, lebo inak sú to predražené investície skryté v GES. Aj na školení na MH SR na predĺženie mojej licencie na GES som sa vyjadril, že GES je v súčasnosti po súťažiach na osvetlenie druhým najlepším nástrojom na pumpovanie peňazí z verejných zdrojov a že by bolo treba zasiahnuť. Ale vráťme s k tepelnej koncepcii. Tá má byť po schválení súčasťou Územného plánu a mala by byť teda podkladom pre stavebné konania a najmä pre rozhodovanie o spôsobe vykurovania objektov. Formulácie na túto tému sú presne také nejasné a alibistické, že ako investor si viem presadiť čo chcem. (V Kodani sa v 80-tych rokoch rozholo na magistráte, že všetko bude vykurované z centrálnych zdrojov a keď som tan pred pár rokmi bol, tak pripájali  na CZT kráľovský palác - to je tzv. koncepčné riešenie). Preto za  normálnych okolností by som očakával, že to, čo žiada MsZ od primátora, bude obsiahnuté práve v tej koncepcii zásobovania teplom a bude tam jasne napísané, že ak sa objekt nachádza v dosahu CZT, tak musí byť naň napojený bez výnimky. Inak koncepcia je slušné zhrnutie tých súčasných faktov o teple v Bratislave, ktoré by mal každý vedúci oddelenia energetického manažmentu na magistráte vedieť, teda konzultant povedal to, čo už každý mal vedieť. V tomto smere si tých 144 000 EUR konzultant zaslúži, ale otázka znie, komu by mali byť strhnuté na magistráte z platu, keďže si nerobil svoju robotu. Keďže však v koncepcii žiadny ekonomicky ohodnotený a po jednotlivých opatreniach vymenovaný časový plán k dosiahnutiu cieľa "primeranej a transparentnej ceny tepla" nie je, tak to MsZ žiada od primátora. Na čo však MsZ zabudlo a nenájdete to ani v koncepcii, je definícia "primeranej a transparentnej ceny tepla". Ak by to mala byť napríklad taká cena "aby ani jedna bratislavská rodina dôchodcov nebola energeticky chudobná", tak ak by sme zobrali anglické merítko energetickej chudoby t.j. "výdavok viac ako 10% z príjmov na zabezpečenie tepla", tak by súčasné ceny tepla museli klesnúť o viac ako polovicu. Teda k tomu, aby uznesenie malo zmysel a výsledok práce primátora sa dal zhodnotiť, mali by poslanci zadefinovať obsah "primeranej a transparentnej ceny tepla pre Bratislavčanov." Veľmi sa na tú definíciu teším. Myslím si, že vzhľadom na časový kontext je táto požiadavka súčasťou prebiehajúcej volebnej kampane do parlamentu a prípravou na budúcu volebnú kampaň do komunálu. Svojou textáciou má navodiť ilúziu zastavenia a nebodaj poklesu cien tepla ako výsledku požadovaného materiálu.

Prečo je požiadavka MsZ nezmysel a prečo budú ceny tepla, plynu, elektriny, vody a poplatky za používanie diaľnic a iných infraštruktúr stúpať, skrátka dobre už bolo a bude ešte horšie.

1. Náš vstup do EÚ sme si poctivo kúpili odovzdaním energetiky a čiastočne i vodární do rúk zahraničným investorom. Tí sa zachovali úplne prirodzene, keďže neplánovali dlhodobé zotrvanie na Slovensku a začali podnikať metódou žitia z podstaty. Najlepšie to vidno na plynárenstve. Boli roky, keď tempo rekonštrukcií rozvodov bolo cca 50-80 km za rok, pri rozľahlosti siete cca 26500 km teda na jej obnovu by bolo treba 400 rokov, ale životnosť oceľových potrubí je 35 rokov a plastových 100. Dnes odhadujem investičný dlh len tu na cca 4 miliardy EUR. Nemeckí a francúzski akcionári sa zdekovali presne vtedy, keď rúry a ich zvary z Duckého éry začali mať zvýšenú pravdepodobnosť porúch. Za niekoľko rokov dôjdu na koniec životností tisíce kilometrov potrubí. Túto finančnú mínu potom nakoniec zatiahne štát, teda my občania a podľa môjho názoru to je aj hlavný dôvod, prečo štát v podaní pána Fica tak úspešne vynegocioval "prevzatie SPP matky".

V teplárenstve je situácia s rúrami obdobná, tam sa však podarilo naliať niekoľko sto miliónov EUR z eurofondov, ale to situáciu len zmierňuje. Pôvodné rozvody z 50-tych, 60-tych a 70-tych rokov nebude možné donekonečna využívať už aj z dôvodu ich neefektívnosti pri dramatickom poklese množstva dodávaného tepla a bude ich treba vymeniť za nové, nadimenzované na nižšie odbery. Proces odpájania sa od centrálnych rozvodov spôsobuje, že čoraz väčší podiel na cene tepla má fixná zložka, ktorú odberateľ nemá šancu ovplyvniť a dnes nastáva situácia, keď odpojenie sa od CZT začína byť cestou na dosiahnutie finančných úspor. Dnes má CZT pre občana význam už iba z pohľadu ochrany životného prostredia a my žijeme v krajine, kde podľa prieskumu vykonaného pred niekoľkými rokmi si na ekologickejšie teplo je ochotné priplatiť 2% opýtaných. Je to pochopiteľné v štáte, kde podľa mojich odhadov na základe príjmov a výdavkov domácností zisťovaných  ŠÚ SR je energeticky chudobných 25% štatistických domácností, teda všetky domácnosti dôchodcov, nezamestnaných a samoživiteľov s deťmi.

Problém vo vodárenstve je ten, že z eurofondov sa postavili kanalizačné siete a ČOV s prevádzkovými nákladmi, ktoré nie je ochotné a schopné obyvateľstvo platiť a keď nastane čas opráv týchto sietí eurofondová manna už nebude padať z neba. V projektoch Kohézneho fondu sme sa dokonca zaviazali k pravidelnému zvyšovaniu úhrad za vodné a stočné, lebo iba tak sa dala preukázať udržateľnosť projektov.

Diaľnice a železnice sú kópiou situácie vo vodárenstve.

2. MsZ a ani primátor nie sú URSO a teda nemôžu ceny tepla a všeobecne energií ovplyvňovať.

3. Už keď sa prijímala európska smernica o energetickej efektívnosti tak cez EFIEES som pretlačil na Ministerstve hospodárstva vystúpenie expertky, ktorá v tom čase vypočítala, že na Slovensku len na zabezpečenie cieľov tejto smernice si bude vyžadovať v priemere okamžité 13% zvýšenie všetkých cien energií, aby energetické spoločnosti mohli vykonať do roku 2020 všetky potrebné opatrenia. Jediným výsledkom tejto aktivity bolo, že miesto reálnych zmien v regulácii tak, aby sa postupne začali plniť ciele sa prijali formálne opatrenia, ktoré riešenie problému efektivity odsúvajú a umožňujú politické zmierňovanie rastu cien energií. To však pri spôsobe podnikania v energetike znamená systematické prehlbovanie investičného dlhu.

Aké sú hlavné reálne a účinné opatrenia na zmiernenie rastu cien energií?

1. Pri teple, zakázať ďalšie odpájanie od centrálu, zakázať tým, čo sa odpojili po uplynutí doby životnosti kotlov ich obnovu a nariadiť znovupripojenie k centrálnemu zásobovaniu. Výsledkom týchto opatrení by bolo zabrzdenie rastu fixnej zložky ceny tepla a zlepšenie ovzdušia v dotknutých mestkých zónach. Maximálne využiť odpadové teplo vznikajúce v priemyselných procesoch. 

2. Pri plyne skrátiť rozsah siete najmenej o polovicu - teda neobnovovať siete v riedko osídlených oblastiach, čím sa výrazne znížia náklady distribúcie. Realizovalo by sa to vo vidieckych oblastiach, ale s pozitívnym ekonomickým vplyvom na celé územie vrátane Bratislavy. Biomasa na vykurovanie patrí na vidiek a nie do miest a naopak plyn je mestské palivo. Ani štáty s vyššou životnou úrovňou ako je napríklad Francúzsko nemajú v riedko osídlených oblastiach vybudovanú distribučnú plynárenskú sieť práve z dôvodov nepomeru nákladov na jej výstavbu a údržbu k benefitom z jej existencie.

3. Kilometre kanalizácie na vidieku treba nahradiť malými biologickými čistiarňami.

4. Základné všeobecné opatrenie je zaviesť do regulácie princíp udržateľnosti prevádzky infraštruktúry - vyplaťte si zisk, ak je všetko v norme a nevytvárate investičný dlh. Okrem toho by sa malo pri spoločnostiach s akcionármi so sídlom v zahraničí zamedziť fiktívnym alebo predraženým službám pre slovenské dcérske spoločnosti, ktoré sa prejavujú často dvojnásobnou mierou ziskovosti slovenských pobočiek po konsolidácii v centre oproti zisku vykazovanému na Slovensku.

Ako vidno, ani jedna z týchto vecí nie je v kompetencii MsZ. Áno jedna vec je v kompetencii MSŽ a zastupiteľstiev mestských častí - naučiť sa spravovať verejný majetok v prospech občanov a prevziať do svojich rúk prevádzku a údržbu systémov centrálneho zásobovania teplom a po skončení nevýhodných zmlúv neuzatvárať nové nevýhodné zmluvy na ich prevádzku a údržbu. K tomu sa však treba riadiť heslom pripisovaným T.G.Masarykovi "Nebát se a nekrást", ktoré bolo mimochodom reakciou na pomery na pražskom magistráte, kde podľa poznatkov T.G.M. "je asi deset zloděju, které je nutno odstranit", za čo podal pražský magistrát v roku 1913 na T.G.M. trestné oznámenie. Teda nič nové pod slnkom vo vzťahu magistrátov k občanom.

Aj príklad sieťových odvetví ukazuje, že nastavenie slovenskej ekonomiky je neudržateľné a vyžaduje zásadnú zmenu. Nie je to však v rukách mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo by sa malo od riešenie problémov zemegule a priľahlého vesmíru vrátiť do Bratislavy a konečne začať riešiť bratislavské problémy. Čo tak konečne vyriešiť problém prevádzky a údržby verejného osvetlenia  a verejného poriadku v meste?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kto v skutočnosti volí populistov a extrémistov, prečo to tak je a čo sa s tým dá robiť

Príklady z regiónov ukazujú, ako sa dá riešiť problém vylúčení.

CYNICKÁ OBLUDA

Zásadoví politici

S nikým Fico trinástymi dôchodkami nevytrel podľahu tak, ako s Kiskom a Hlinom.


Už ste čítali?