Prečo musíme pochybovať o súťaži na osobnú železničnú dopravu na trati Žilina - Rajec?

Autor: Jozef Legény | 21.8.2019 o 8:02 | Karma článku: 1,10 | Prečítané:  313x

Problematické verejné obstarávania vyvolávajúce pochybnosti od prvého dňa vyhlásenia s pochybnými výsledkami a dôsledkami pre verejné rozpočty majú niekoľko typických znakov, ktoré žiaľ spĺňa i zmienená súťaž. Tu je ich súhrn. 

V mojej praxi vo verejnom obstarávaní som bol i vo funkcii tvorcu a vyhlasovateľa verejného obstarávania i vo funkcii potenciálneho uchádzača. Keďže hlavné námietky voči súťaži na osobnú železničnú dopravu na trati Žilina - Rajec sa zniesli zo strany potenciálnych uchádzačov, budem moju analýzu nedostatkov tejto súťaže robiť najprv z ich pozície. Na konci však uvediem praktický výpočet a dôkaz, k akej chybe v úvahe došlo zo strany ministerstva dopravy, lebo nastavené hodnotiace kritéria môžu viesť k tomu, že súťaž môže vyhrať aj uchádzač s najvyšou cenou z hľadiska verejných rozpočtov. Väčšinu týchto skutočností som uviedol i v námietkach voči vyhláseniu tejto súťaže, ktoré som zaslal Ministerstvu dopravy a výstavby SR.

Súťaže, v ktorých súťaží jeden uchádzač sú vyhlasované cez vianočné sviatky a letné dovolenky.

Ak verejný obstarávateľ chce mať istotu, že sa prihlási podľa možnosti len jeden uchádzač, s ktorým túto súťaž "konzultoval", tak najlepší čas na vyhlásenie je cez vianočné sviatky a letné dovolenky. Manažmenty potenciálnych nežiadúcich konkurentov sú na dovolenkách alebo plne zaujaté nakupovaním darčekov. Kým sa dajú dohromady obvykle uplynú lehoty na podávanie námietok voči podmienkam vo vyhlásení súťaže a tak isto je aj obtiažne zháňať rôzne potvrdenia od inštitúcií. Súťaž na osobnú dopravu na trati Žilina - Rajec bola vyhlásená 7.8.2019, teda uprostred letných dovoleniek, pričom v zmysle platných pravidiel mohla byť vyhlásená už dňa 21. marca 2019, keď uplynula ročná lehota od zverejnenia predbežného oznámenia v Úradnom vestníku EÚ pod. č. Ú. v. EÚ/S S55 20/03/2018 122719-2018-SK. Akousi čerešničkou na torte je, že 31.7.2019 ministerstvo oznámením Ú. v. EÚ/S S146 31/07/2019 360820-2019-SK posunulo termín začiatku vykonávania služby z 1.1.2020 na 1.2.2020 a skrátilo dobu vykonávania služby zo 120 na 119 mesiacov a vzápätí 7.8.2019 súťaž vyhlásilo.

Vytváranie časovej tiesne.

Predbežné oznámenie pre trať Žilina - Rajec bolo zverejnené 20.3.2018 s udaním termínu začatia služby 1.1.2020.  Súťaž na trať Košice - Moldava nad Bodvou mesto bola ohlásená predbežným oznámením Ú. v. EÚ/S S90 12/05/2018 205269-2018-SK dňa 12.5.2018 s predpokladaným začiatkom služby od 1.1.2022 a na trať Bratislava - Dunajská Streda - Komárno oznámením  Ú. v. EÚ/S S126 04/07/2018 288434-2018-SK oznámením zo dňa 4. júla 2018 so začiatkom služby 1.1.2021. (dňa 13.8.2019 tento dátum dodatočným oznámením upravili na 13.12.2020) Dňa 7. septembra 2018 ministerstvo predbežným oznámením bez výzvy na súťaž Ú. v. EÚ/S S172 07/09/2018 391458-2018-SK oznámilo, že dňom 1.1.2021 zadáva na zvyšných tratiach na 120 mesiacov osobnú dopravu Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. Je zjavné, že súťaž na trať Žilina - Rajec, ktorá je porovnateľná s traťou Košice - Moldava nad Bodvou bola oznámená necelé dva roky pred očakávaným začatím prepravy víťazom súťaže a na samotnú súťaž a prípravu víťaza na predvádzku je necelých 6 mesiacov, pokiaľ u druhej trate bol časový priestor na samotnú súťaž viac ako 2,5 roka. Trať Bratislava - Dunajská Streda, kde už súkromný prepravca funguje bol na prípravu na ňu vytvorený priestor takmer 2,5 roka a na samotnú súťaž 1,5 roka. Ide o zjavný nepomer, ktorý sa nedá vysvetliť nijako inak ako zámer. 

Zmätočné informácie a utajovanie informácií.

Prvé čo mi udrelo do očí na predbežnom oznámení bolo, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR má ako hlavnú činnosť : "Služby železničnej dopravy", hoci vo všetkých ostatných oznámeniach je činnosť ministerstva definovaná správne ako "všeobecné verejné služby". Pre zahraničného účastníka neznalého pomerov na Slovensku je takto formulovaný predmet činnosti ministerstva signál, že súťaž vyhlasuje železničný dopravca s názvom Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktorý má pravdepodobne nedostatok prepravných kapacít. Aj postavenie vyhlasovateľa je pri rozhodovaní o účasti, či neučasti v súťaži podstatné. Ak pripočítame k tomu zmeny termínov a chýbajúce podstatné informácie pre rozhodnutie o tom, či ísť alebo neísť do súťaže, je to typická situácia, v ktorej sa orientuje iba ten, kto tieto informácie vlastní alebo mu boli dodané. Predbežné oznámenie nepredpokladá možnosť subdodávok, oznámenie o súťaži však už pripúšťa subdodávky do výšky 30%. Za podstatné informácie považujem napríklad v prípade trate Žilina - Rajec, že trať je súčasťou aj tarifného systému mestskej hromadnej dopravy v Žiline o čom v žiadnom zverejnenom dokumente nie je ani zmienka.Charakteristika trate ako trate výrazne zaťaženej prepravou turistov a rekreantov v období letných prázdnin tiež chýba a čo je najpodstatnejšie , predpokladané výkony vo všetkých troch základných súťažných kritériách. Z hodnotiacej správy týkajúcej sa nediskriminačného prístupu ku koľajovým vozidlám sa síce dozvieme súčasný počet sedadiel vo vozňoch ale nie ich obsadenosť. Vyhláseniu súťaže absolútne chýbajú základné dáta o spôsobe vyrovnania sa objednávateľa za kategórie cestujúcich prepravovaných zadarmo. Ani v hodnotiach kritériách sa nedozvieme, čo to najmä tie prvé tri predstavujú.

Súťaž na cenník - základný znak manipulovateľnej súťaže

Ako klasický príklad manipulovanej súťaže na cenník uvádzam súťaž na facility manažment vybraných budov orgánu štátnej správy spred niekoľkých rokov. Súťažilo sa na najnižšiu súhrnnú cenu cenníka s cca 300 položkami formou elektronickej aukcie. Keď išla firma za ktorú som súťažil tzv. na dreň, kde bola len symbolická marža, lebo išlo o to získať referenciu, tak bola súhrnná cena položiek cenníka cca 8000 EUR. Napriek dotazom na predpokladaný počet plnení jednotlivých položiek cenníka, nikdy nebola táto informácia dodaná. Súťaž skončila tak, že víťaz navrhol asi pri 200 položkách cenu 0,00 EUR a vyhral súhrnnou sumou cca 2000 EUR. To si naozaj môže dovoliť iba ten, kto je dohodnutý, že uvedené nulové poločky nebude chcieť nikto plniť, teda ten, kto má nejaký dosah na objednávateľa.  

Vyhlásená súťaž na osobnú železničnú dopravu na trati Žilina - Rajec má celkom 6 kritérií na vyhodnotenie ponúk formou jednotkovej ceny za tzv. vlakokilometer. V nižšie uvedenej tabuľke som namodeloval situáciu návrhov na plnenie kritérií troch uchádzačov a ich vyhodnotenie. Podľa platného hodnotiaceho kritéria, teda najnižšej súhrnnej cenníkovej ceny vyhral túto súťaž uchádzač číslo 3. Ak však kritériu východiskový dopravný výkon pridelíme cca 160 000 vlakokilometrov, čo zodpovedá zhruba súčasnému výkonu na trati a za zvýšený dopravný výkon budeme budeme považovať pridanie cca 2 párov vlakov denne teda cca 30 000 vlkm a za maximálny výkon ešte jeden pár vlakov cez pracovne dni teda cca 10 000 vlkm, tak potom v zmysle zmluvy uzavretej na základe tohto verejného obstarávania zaplatí ministerstvo výhercovi tohto verejného obstarávania o 200 000 EUR ročne viac, ako firme, ktorá skončila ako tretia v poradí. Ak po celých 10 rokov zostane situácia taká, ako dnes, tak víťazovi súťaže bude ministerstvo platiť ročne 1 920 000 EUR, druhému v poradí by platilo 1 440 000 EUR a tretiemu tiež 1 440 000 EUR. Teda v takejto súťaži je možné bez problémov vysúťažiť o tretinu drahšiu službu a pritom tvrdiť, že vyhral ten najlacnejší. Pevne verím, že Transparency International aj v tomto prípade zaujme stanovisko, že ich odborné kapacity nestačia na takúto jednoduchú úvahu, čo mi napísali, keď som im posielal podnet, aby sa zaoberali podivuhodnou súťažou na verejné osvetlenie v Bratislave. Veľmi rád sa zúčastním aj na Úrade pre verejné obstarávanie hry na "cenníkové obstarávanie" aby som im na názorných príkladoch ukázal, ako možno v EVO "transparentne" nechať zvíťaziť najdrahšieho.

Na základe horeuvedených skutočností som toho názoru, že vyhlásená súťaž na osobnú železničnú dopravu na trati Žilina - Rajec predstavuje výrazné riziko, že princíp hodnoty za peniaze nebude dodržaný a má všetky základné znaky súťaže, kde možno úspešne pochybovať o snahe získať najlepšiu ponuku s ohľadom na záujmy cestujúcej verejnosti.

Som preto toho názoru, že jediné správne riešenie je jej zrušenie a príprava novej súťaže na základe nasledovných požiadaviek:

- plnej integrácie železnice do systému verejnej dopravy v Rajeckej doline s tým, že koľajová doprava je nosná, zvýšenie frekvencie železničných spojov

- zabezpečenie súčinnosti autobusovej dopravy, t.j. zabezpečenie návozu cestujúcich k železnici a zvýšenie frekvencie autobusových spojov v koncových obciach na úkor redukcie vozokilometrov na cestných trasách kopírujúcich železničnú trať

- podkladom pre súťaž musí byť kvalitný dopravný prieskum s kvalifikovaným odhadom potenciálu rastu pri zvýšení kvality práce systému. 

- Pri vyhlasovaní súťaže musí byť zabezpečená koordinácia so Žilinským samosprávnym krajom pri objednávke autobusovej dopravy a vyriešené a garantované vzťahy s Dopravným podnikom mesta Žilina.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Policajti dostanú nové testery. Drogy zachytia aj po niekoľkých dňoch

Výsledky na mieste budú orientačné. Nespokojný vodič môže ísť na laboratórne testovanie.

Cynická obluda

Viac detí na zabitie

Kotlebovci sa netaja, že plánujú zabíjať malé deti. Tak sa logicky snažia straty niekde kompenzovať.


Už ste čítali?