Neľudská a nesociálna 50% daň za predčasnú smrť zdravotne ťažko postihnutého

Autor: Jozef Legény | 3.2.2018 o 20:20 | Karma článku: 6,10 | Prečítané:  1621x

Tento blog je zhrnutím výsledkov 6 ročného súdneho sporu o zaplatenie tejto dane, Pretože som sa súdil, dosiahol som zľavu. Z tých, čo zaplatili 50%, odhadom 99% malo nárok na zľavu. Prečo a čo robiť, sa dočítajú ďalej.

Zákonodarca eufemisticky daň za smrť nazýva pohľadávkou v konaní o dedičstve

Slovensko je asi jedinou krajinou EÚ, ktorá zákonom stanovuje 7 ročnú lehotu dožitia a sankciu za jej nedodržanie. Ak ZŤP - prijímateľ pomoci predčasne umriete, jeho smrť štát zdaní 50%  podľa §37, ods.18 zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia: "Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže, uplatňuje sa ako pohľadávka v konaní o dedičstve vo výške 50 % z úhrnu poskytnutých peňažných príspevkov alebo z ich pomerných častí, ak predmetom konania o dedičstve je upravený byt, rodinný dom alebo garáž, ak odseky 19 a 20 neustanovujú inak." 

Ak ste už zaplatili 50%, preverte, či ste nemali nárok na zľavu a pýtajte si peniaze späť

Keďže som už v tlači predtým čítal o podobných prípadoch, keď som sa ocitol konfrontovaný s takouto situáciou, povedal som si, že treba vyskúšať, ako je to na Slovensku so spravodlivosťou a sociálnym cítením. Už na dedičskom konaní sme popreli pohľadávku sociálnej poisťovne vo výške 1878,91 EUR. Už na základe tohto nášho odporu vydalo Ústredie PSVaR Odporúčaný postup č. 4/2011 zo dňa 19.9.2011 pod č. AA/2011/15378-NSVOPPK. Hlavne sa však starali, aby všetky papiere boli dobré na ich strane a vôbec sa nevenovali otázke informovanosti dotknutých osôb. Vďaka boju na súde pri druhom odvolaní sa na KS Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava konštatovalo, že postup UPSVaR Michalovce bol nesprávny a keďže prijímateľ pomoci po prijatí pomoci žil ešte 22 mesiacov z 84 mesačnej (7 ročnej) lehoty, tak sa výška pohľadávky upravuje na 1386,81 EUR. Ak ste teda zaplatili za smrť svojho blízkeho 50% a žil aspoň mesiac, máte za každý mesiac nárok na zľavu cca 1,19%.  Pripomínam, že v roku 2011 na základe môjho podnetu vykonalo oddelenie kontroly UPSVaR Michalovce kontrolu stanovenia tejto pohľadávky a skonštatovalo, že to bolo v poriadku vrátane vyrubenia 50%. Bol to klasický príklad kontroly na slovenský spôsob. Sťažoval som sa na protikorupčnej linke Úradu vlády SR dňa 27.7.2011 na podozrenie z korupcie na UPSVaR Michalovce (keďže uvedená úprava bola vykonaná za dvojnásobok ceny firmou doporučenou úradom v Michalovciach v porovnaní s cenami firiem, ktoré si na vykonanie úprav našiel prijímateľ pomoci, o kvalite a o organizácii práce tejto firmy by sa dal napísať príbeh do seriálu Pat a Mat). Cez Ústredie práce  v Bratislave sa dostal podnet z vlády na vyšetrenie na úrad, na ktorý som sa sťažoval. Toľko na ilustráciu kontrolných systémov v sociálnom rezorte a kontroly na Slovensku.

Na Slovensku je autoremedúra v úradoch neznámy pojem, teda keď spraví úrad chybu a vy ako poškodený sa neozvete, nik Vám v tomto prípade Vaše navyše vyplatené peniaze nevráti. Teda ak ste zaplatili 50% a Váš blízky žil napríklad 3,5 roka od prijatia pomoci, mali by ste vracať nie 50% ale len 25%. Ale musíte o toto vrátenie žiadať. Verím, že sa nájde organizácia, ktorá zozbiera údaje o takýchto prehmatoch, lebo to by bol najlepší spôsob ako preukázať vláde a ministerstvu, ako ich pomoc ničí už aj tak ťažko skúšané rodiny.

Poskytovanie sociálnej pomoci je podľa môjho názoru semenišťom korupcie a čo je ešte horšie, môže produkovať sociálne tragédie vymáhaním vrátenia dotácie.

V rámci dokazovania na súde som sa niekoľkokrát obrátil na Ústredie práce v Bratislave so žiadosťou o poskytnutie informácií o rozsahu pomoci pre ZŤP, ktorá je v prípade smrti zdanená 50% zrážkou. Záver je taký, že efektivita pomoci sa vôbec nevyhodnocuje. Môj poznatok z vyhodnotenia údajov, ktoré sa mi podarilo z rôznych zdrojov nazhromaždiť,  bol taký, že v okresoch, kde riadne informovali potenciálnych prijímateľov, bol počet prijímateľov v porovnaní s počtom ZŤP v okrese nižší ako v okrese, ako Michalovce, kde o povinnosti neinformovali. Aspoň v našom prípade to bolo tak a dosvedčuje to i čestné prehlásenie, ktoré dali podpisovať žiadateľom. Nesleduje sa nákladovosť týchto opatrení. Nie je vyhodnocované, koľko bolo uplatnených nárokov na vrátenie.

Neexistuje žiadna metodika, ktorá by zjednocovala postupy hodnotenia žiadosti a šance, že sa prijímateľ dožije konca 7 ročnej lehoty. Je to podľa môjho názoru dôležitá vec, aby poskytnutá pomoc nebola danajským darom, ktorý dovedie pozostalého a dediča, často tiež človeka na konci životnej cesty s mizerným slovenským dôchodkom na pokraj prežitia a niekedy aj do exekúcie jeho posledného majetku. Existuje judikát v prípade, keď úrad zo západného Slovenska zamietol pomoc, ktorý potvrdzuje právo úradu zvážiť, či pomoc je prínosom, či neexistuje situácii primerané alternatívne riešenie. Môj názor je, že úrad v Michalovciach, ak by zodpovedne rozhodoval, mal žiadosť zamietnuť. Keď som pre zaujímavosť zisťoval, koľko by ma stálo poistenie sa proti riziku vrátenia 2.500 EUR po dobu 7 rokov, tak to pri okolnostiach podobných tomu nášmu prípadu bolo 2.200 EUR ročne, teda 15.400 EUR. Teda v pisťovniach vedeli, že prijímateľ nemá šancu dožiť sa konca a vedeli pritom len vek a dve hlavné diagnózy, ale na UPSVaR Michalovce, hoci mali podrobnú lekársku správu to nevedeli, nevideli alebo nechceli vidieť. 

Niekoľko periel zo súdnej siene a z rozhodnutí súdov:

"Prijímateľa, nebohého XX sme neinformovali o povinnosti vrátiť dotáciu, lebo sa to netýka jeho ale jeho dedičov."

KS Košice súhlasil s názorom UPSVaR Michalovce, že v prípade, že zákon 447/2008 Z.z. jednoznačne upravuje okolnosti vrátenia príspevku, nedá sa aplikovať §3 ods.1 Občianskeho zákonníka, ktorého aplikácie sme sa domáhali "Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.", lebo sme namietali, že prijímateľovi nebola podaná úplná informácia o dôsledkoch jeho žiadosti, čiže dovolávali sme sa tzv. informovaného súhlasu. Teda sa to dá zhrnúť do vety: "Pri poskytovaní pomoci podľa "lex specialis" dobré mravy neplatia, platí len híkanie úradného šimľa v texte špeciálneho zákona (lex specialis)." Asi preto na každé "panské huncútstvo" vyrába NR SR špeciálne zákony.

Zaujímavosťou je, že KS Košice rozhodol o absolútnej prednosti lex specialis, a vôbec mu nevadilo, že úrad, ktorý sa naň odvolával, rozhodol o znížení pohľadávky na základe usmernenia Ustredia PSVaR č. SSVOPPKPC/BEZ/2016/7884 z 22.1.2016, ktoré sa pri úprave výšky pohľadávky riadilo publikáciou "Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - vybrané aspekty" od autoriek Mgr.L.Brichtovej a doc.PhDr.K.Repkovej, CSc. str. 145, kde je uvedený postup výpočtu pohľadávky. Teda opäť inovácia v právnom poriadku SR, keď sa štátny orgán riadi publikáciou. Zaujímavé je, že aj keď som namietal, že ak platí publikácia, ktorá nie je ani podzákonnou normou, ktorej relevantnosť pre uplatenenie zákona 447/2008 Z.z. de facto UPSVaR  uznal, prečo neplatí aj občiansky zákonník, ktorý je bezpochyby súčasťou právneho systému. KS Košice túto námietku neuznal. Ale to nechám na debatu študovaným právnikom. Autorkám horeuvedeného diela týmto samozrejme ďakujem za vnesenie trochy svetla do temných zákutí rozhodovania UPSVAR všetkých stupňov. 

Myslím si, že popísaný stav nás rozhodne nekvalifikuje do jadra Európy. Počas súdov som si vypočul znôšku cynických odsudkov a videl defilé ľudí, ktorí stratili súcit a záujem o osudy ich klientov. Profesionálne vyhorenie je asi všeobecné.

Svetlým bodom bolo rozhodnutie prvostupňového sudcu, lebo to bol rozsudok v súlade so zmyslom práva a európskych hodnôt. Som presvedčený, že ak sa má niečo na Slovensku zmeniť a vrátiť právu zmysel a rozum, je potrebné do tvorby legislatívy zapracovať formálnu úpravu zákonov s preabulou a normatívnou časťou tak ako je to obvyklé v európskej legislatíve, pričom v preambule by sa mal vydefinovať zmysel zákona a účel, na základe čoho by sa vykladala normatívna časť. Teraz som mal totiž zo súdu dojem ako z  kontroly účtovníctva.

Nákladovo najefektívnejšou pomocou pre ZŤP a odstránenie nástrah systému by bolo spočítanie všetkých tých pomocí a miezd pracovníkov, ktorý o tom rozhodujú, vydelenie týchto nákladov 12 a počtom ZŤP a zvýšením invalidných dôchodkov o túto sumu. Uvoľnení pracovníci by mohli vyraziť do terénu, do rómskych osád a posilniť personálne aj domovy dôchodcov. Sociálnej roboty je dosť, ale nemala by sa zamieňať so sociálnym úradovaním.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Noční vlci: nielen motorkári, ale aj Putinovi žoldnieri

Gang ruských motorkárov je prepojený na Kremeľ, v Európe môže šíriť nielen propagandu.

ŠPORT

Sagan vie, že vyhrá. Len musím prísť do Paríža, hovorí

Slovák má na čele bodovacej súťaže už prakticky nedostižný náskok.

PRIMÁR

Ako dlho zostane nikotín v tele po poslednej cigarete?

Kedy sa nikotín odbúra z krvi a komu to trvá najdlhšie.


Už ste čítali?