Mesto Bratislava zrejme vlastní ale utajuje údaje potrebné na férovú súťaž o osvetlení

Autor: Jozef Legény | 11.7.2017 o 22:02 | Karma článku: 3,62 | Prečítané:  315x

Dňa 29.6. mesto Bratislava zverejnilo audit verejného osvetlenia. To čo zverejnilo a čo utajilo len podporuje podozrenie že nahráva jednému z potenciálnych súťažiacich. UVO by sa malo zobudiť a konať.

Dňa 29.6. zverejnilo mesto Bratislava správu auditora o verejnom osvetlení (pre nájdenie textu správy zadajte do vyhľadávača "Posúdenie súčasného stavu verejného osvetlenia"). Spravilo tak iba na svojej webovej stránke ale nepriložilo ho k súťažným podkladom na webe UVO ani na svojej stránke, čo by sa dalo očakávať vzhľadom na relevantnosť dokumentu k prebiehajúcej súťaži, pretože aj podľa deklarácie pri jeho zverejnení sa jasne hovorí že "bol vypracovaný za účelom prípravy verejného obstarávania pre zabezpečenie služieb verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislava". 

Samozrejme, že najviac na danom dokumente iritujú čierne záplaty za účelom utajenia niektorých skutočností. Tie mali byť predmetom obchodného tajomstva a predmetom rokovania pred zverejnením auditu, ktoré sa oproti vyhláseniu súťaže oneskorilo o 30 dní. Ako hovorí klasik "Chybička se vždycky vloudí". Aj tu utajovačom akosi ušlo, že začiernili názvy podkapitol v obsahu, ale zrejme vďaka letnej páľave na Magistráte zabudli na to, že najpodstatnejšiu časť začierneného obsahu tvoria tabuľky a obrázky. Ich názvy však nezačiernili. To pozabudnutie sa prihodilo i s niektorými inými názvami. Takže čo to malo zostať skryté pred verejnosťou a nedajbože aj prípadnými záujemcami o prevádzkovanie osvetlenia?

1. utajovaný fakt: Obrázok č.  1 - Prevádzkový model zabezpečenia služby verejného osvetlenia v Bratislave na str. 23

Z hľadiska súťaže nič svetoborného, bolo to potrebné utajiť najmä z dôvodu, že sa tam vyskytuje meno firmy, ktorá vykonáva subdodávateľsky podstatnú časť prevádzky a údržby systému. Jej názov je vyčiernený aj na str.24.  Na str. 39 sa však pozabudli vymazať meno spoločnosti BELUX s.r.o. , ktorá : "V rámci tohoto vzťahu spoločnosť Siemens ako prevádzkovateľ VO zodpovedá za prevádzku, pravidelnú údržbu a opravy osvetľovacej sústavy. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom spoločnosti BELUX ako bolo podrobnejšie popísané vyššie.". To vyššie znamená začiernené plochy na str. 36-39. Z nahliadnutia do výkazov spoločnosti BELUX s.r.o. na FINSTAT vyplýva, že ide o spoločnosť s 6-7 zamestnacami, ktorá podstatnú časť platieb za svoje služby na úrovni 1 miliónu EUR ročne venuje obratom na nákup služieb - teda asi tých skutočných vykonávateľov prác (je to cca 80%). Tu sa jasne ukazuje, aké veľké rezervy sú v cene, ak by bola údržba vykonávaná vlastnými zamestnancami. Je to signál pre menšie firmy, aby vytvorili konzorcium a pokúsili sa konkurovať veľkej firme, ktorá zdá sa funguje už viac ako organizátor a nie priamy vykonávateľ prác.

Nevedno z akých dôvodov je utajené meno dodávateľa elektrickej energie, ktorým bola a v súčasnosti je Stredoslovenská energetika a.s., čo je možno zistiť jednoduchým nahliadnutím do zmlúv mesta Bratislava.

2. utajovaný fakt: názvy prevádzkovateľov distribučných sústav, z ktorých je systém osvetlenia napájaný.

Z hľadiska súťaže ide o podstatnú informáciu, ktorá nemôže byť predmetom utajovania, pretože ide o technickú charakteristiku sústavy osvetlenia. Ak tento blog čítajú pracovníci UVO, dávam im to do pozornosti. Tento údaj by sa mal rozhodne nachádzať v súťažných podkladoch, kde sa píše iba o Západoslovenskej distribučnej spoločnosti. Teda ak sú podľa auditu aj iní, v súťažných podkladoch to nie je uvedené.

3. utajovaný fakt: Tabuľka č.  5 - Prehľad zistení a odporúčaní k technologickému zabezpečeniu str. 37 

Ťažko sa k tomu vyjadriť, keď nepoznáme skutočný obsah. Ak však tabuľka (k čomu navádza jej názov) obsahuje údaje napríklad o nesúlade s aktuálnymi normami, alebo konštatuje havarijný stav alebo neudržateľnosť nejakého systému (koniec podpory výrobcom, ukončenie výroby náhradných dielov a pod.), ide o podstatnú informáciu, ktorej zatajovanie môže súťažiacich priviesť do omylu a zvýhodňuje sa tým súčasný prevádzkovateľ ako potenciálny uchádzač. Opäť jednoznačne téma pre UVO.

4. utajovaný fakt: Tabuľka č.  7 - Prehľad dostupných údajov v rámci pasportu svetelných miest str.43; Tabuľka č.  8 - Prehľad dostupných údajov v rámci pasportu rozvádzačov RVO str. 46; Tabuľka č.  9 - Prehľad dostupných údajov v rámci geoinformačného systému str. 47, Tabuľka č.  10 - Prehľad dostupných údajov v projektovej dokumentácii str. 48 

Ako vyplýva zo zverejnenej štruktúry údajov na obr. 11 str.43 auditu, tieto všetky údaje v tabuľkách 7-10 by mali byť na Magistráte, lebo od prevádzkovateľa sú na Magistrát komunikované. Teda neexistuje dôvod na ich utajenie. Tu sa tiež jasne ukazuje, že Magistrát by mal mať k dispozícii buď na papieri alebo v elektronickej podobe pasporty všetkých svetelných miest, z ktorých by sa mal dať zhotoviť jednoznačný popis systému osvetlenia tak, že každý bod by mal presné charakteristiky vrátane veku stožiaru a jeho konštrukcie. Je to tá najpodstatnejšia informácia pre súťažiacich, ktorá im chýba a ktorej nezverejnenie spôsobuje, že všetci potenciálni uchádzači okrem súčasného prevádzkovateľa sú odkázaní na tzv. kvalifikované odhady so všetkými s tým spojenými rizikami. Toto je skutočnosť, o ktorú by som sa ako neúspešný uchádzač oprel pri všetkých potenciálnych podaniach proti prípadnému víťazstvu súčasného prevádzkovateľa alebo s ním spriaznených firiem v tejto súťaži. Toto umožňuje všetkým prípadným konkurentom pokúsiť sa s veľkou nádejou na úspech vyradiť víťaznú spoločnosť z verejného obstarávania na pomerne dlhé obdobie dokonca aj v rámci EÚ.

Prehľad dostupných údajov v rámci pasportu svetelného bodu súčasne poukazuje na zavádzajúcu požiadavku súťažných podkladov na vytvorenie pasportu svetelného bodu. Pasport už existuje, teda požiadavka v súťaži by mala byť na jeho doplnenie alebo transformáciu. Potom by prirodzene mali byť pasporty aj zverejnené, lebo ide o charakteristiku verejného majetku. Konštatovanie stavu stožiara a svetelného bodu nemôže byť v žiadnom prípade predmetom obchodného tajomstva, lebo je to správa o stave verejného majetku.

5. utajovaný fakt: Tabuľka č.  11 - Prehľad dostupných údajov v rámci prevádzkovej dokumentácie str. 49;Tabuľka č.  12 - Prehľad súborných šanonov v archíve správcu verejného osvetlenia str. 50; Tabuľka č.  13 - Prehľad šanonov k modernizácii verejného osvetlenia u správcu VO str.51; Obrázok č.  12 - Archív šanonov k verejnému osvetleniu na pracovisku správcu verejného osvetlenia  str.51

Tu si človek môže položiť len otázku, kto a za čo sa hanbí. Či mesto za to, že nemá také isté alebo krajšie šanony ako prevádzkovatelia, alebo zúčastnené organizácie za to, že vôbec majú nejaké šanony.

Dovolím si na záver vysloviť názor, že z hľadiska obchodného tajomstva resp. autorských práv nebolo čo utajovať. Skôr sa mi zdá, že celý tento cirkus okolo zverejňovania resp. nezverejňovania auditu mal jediný cieľ odpútať pozornosť od najpodstatnejšieho faktu - mesto Bratislava má k dispozícii údaje o systéme verejného osvetlenia až na úroveň svetelného bodu a z týchto údajov mohlo dať k dispozícii všetkým súťažiacim vyčerpávajúcu informáciu o stave verejného osvetlenia k 1. januáru 2017. To by bola informácia, ktorá by všetkých súťažiacich postavila na pomyselnú spoločnú štartovaciu čiaru v súťaži o prevádzku systému verejného osvetlenia. Keďže sa tak nestalo, súčasná súťaž prebieha tak, že súčasný prevádzkovateľ je tak výrazne zvýhodnený, že sú porušené zásadné princípy verejného súťaženia a to "rovnaké zaobchádzanie" a "nediskriminácia". Toto sa dá napraviť iba tak, že sa terajšia súťaž zruší a začne sa odznova. Okrem toho treba pripomenúť, že vzhľadom na požiadavku modernizácie 24 000 stožiarov do 7 rokov, ktorá sa má splácať 20 rokov ide jednoznačne o koncesiu, teda zákazka by sa mala obstarávať nie ako služby ale ako koncesia. To znamená, že sa má pripustiť, aby uchádzači navrhovali aj iné riešenia v záujme dosiahnutia cieľa ako to, čo navrhuje obstarávateľ. V tom prípade však nemôže byť prípustné vyhodnocovanie ponúk na podklade modelu v prílohe 7 súťažných podkladov.

Pre súťažiacich najdôležitejší fakt, ktorý vyplýva zo zverejneného auditu je to, že existuje celý reťazec firiem, ktoré si podávajú pomyselný štafetový kolík práce. Veľmi to pripomína príhodu, ktorá sa vraj stala pri výstavbe veľvyslanectva socialistického Československa v Indii. Socialistické Československo nechcelo vykorisťovať indických pracujúcich a preto robotníkom na stavbe zaplatili normálnu a nie žobrácku mzdu, ako zvykli anglickí vykorisťovatelia. Na druhý deň do práce nastúpili iní robotníci - zástupcovia pôvodných robotníkov, ktorí si ich najali, aby pracovali za nich za žobrácku mzdu a oni, socialisticky zaplatení robotníci si ponechali rozdiel - plácu za ničnerobenie a vykorisťovanie svojich druhov. Je zjavné, že ak sa prevádzka a údržba bude vykonávať vlastnými zamestnancami a bez nadbytočnej štruktúry manažérov manažérov, dá sa ponuka výrazne znížiť. Z toho je aj zrejmé, že nemá zmysel v audite utajovať predpokladaný počet pracovníkov podieľajúcich sa na prevádzke a údržbe systému, lebo ide o výrazne nadhodnotené číslo.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Noční vlci: nielen motorkári, ale aj Putinovi žoldnieri

Gang ruských motorkárov je prepojený na Kremeľ, v Európe môže šíriť nielen propagandu.

ŠPORT

Sagan vie, že vyhrá. Len musím prísť do Paríža, hovorí

Slovák má na čele bodovacej súťaže už prakticky nedostižný náskok.

PRIMÁR

Ako dlho zostane nikotín v tele po poslednej cigarete?

Kedy sa nikotín odbúra z krvi a komu to trvá najdlhšie.


Už ste čítali?